top

 
 
Rubrik föreläsning
Som mångpysslare gillar jag att dela med mig av mina skiftande kunskaper.
Kanske kan något av följande passa.


Runor
Jag började intressera mig för runor redan i 6-årsåldern, ett intresse som så småningom ledde fram till en doktorsavhandling. Jag har inte endast skrivit om runor utan jag har även skrivit med runor. Jag ägnar mig främst åt att presentera runorna på ett populärvetenskapligt sätt. Förutom att berätta om runor i skolor föreläser jag på universitetsnivå och gör runförevisningar i fält. Jag har förstås också medverkat under Medeltidsveckan i Visby där jag förutom föreläsningar har hållit runkurs med både teoretisk och praktisk inriktning.


kniv
sten
                     och mejsel
ristare

Gammal musik
Mitt stora intresse för musik och musikinstrument har i kombination med runkunskapen lett till att jag även utforskar äldre tiders musik. Från medeltiden har jag sökt mig tillbaka till vikingatiden. Med hjälp av rekonstruktioner av gamla instrument försöker jag återskapa den tidens musik. Föredrag med klingande exempel är alltid uppskattade.


benflöjt
kohorn
tagelharpa

Kalevala
I Finland har man ett nationalepos, ett fascinerande diktverk kallat Kalevala. De äldsta delarna är mer än 2000 år gamla och det har förts vidare i muntlig tradtion ända fram till början av 1800-talet då det nedtecknades. Här berättas om allt från det obligatoriska bastubadet till hur man bygger en båt enbart med hjälp av magi. I Kalevala är musiken viktig och bland annat beskrivs hur nationalinstrumentet kantele kom till. Jag berättar, läser och sjunger till kanteleackompanjemang.


kantele
   


Öl
Ölet är vår kanske äldsta kulturdryck
, som glädjande nog har fått ett minst sagt rejält uppsving de senaste åren. Jag håller ölprovningar med en mängd olika teman för större och mindre sällskap. Och jag ger alltid rikligt med bakgrundsinformation om ölet och dess historia.


Ölkännaren vid sitt glas

Typografi
Och naturligtvis vill jag även dela med mig av mina typografiska kunskaper.
Att lära sig ett ordbehandlingsprogram eller layoutprogram är inte nog, de är bara verktyg. Man måste också lära sig hur man ska tillämpa programmet, dvs. hur texten ska utformas för att bli lättillgänglig för läsaren.

Ett bra innehåll i en dålig form gör varken texten eller författaren rättvisa, dessutom drar en dålig typografi läsarens uppmärksamhet ifrån innehållet.

De typografiska reglerna har vuxit fram under århundraden för att göra texten så lättläst och vacker som möjligt. Dessa regler och kunskaper finns inte i din dator.

Att lära sig alla typografiska finesser kräver många års träning, men att lära sig en del grunder för att undvika de vanligaste felen går ganska snabbt.