Rätt Satt Hård & Lagman HB drivs av Svante Lagman.


Jag kom in på typografi via min egen doktorsavhandling som handlade om runor. Fascinerad av det osynligas konst, typografin, och insatt i runor och annan språkvetenskap startade jag egen verksamhet 1991 för att fler skulle kunna utnyttja mina specialkunskaper.

Jag är en mångpysslare som är lika fascinerad av runor som av tango och som lika gärna sitter med min lilla hund i knät som gosar med vargar.