För forskare och andra som har höga krav på en runfont har Rätt Satt Hård & Lagman gjort en professionell runfont, den enda runfont som är utvecklad av en runolog och typograf. Förutom själva runorna får man då också en font speciellt gjord för translitterering av runor samt en font för vanlig text som innehåller diverse praktiska tecken som vokaler med längdstreck och kortbågar samt "o med hake" m.fl. tecken.

Rättigheterna till fonten är numera sålda. De kan nu hämtas gratis på tidskriften Futharks hemsida.

För den som är intresserad av runornas historia finns en kort runhistorik här.
Vill du se vilka tecken som finns i fonterna kan du titta på proven nedan. De är i pdf-format och kräver programmet Acrobat Reader.

 Futhark [PDF]
 Runlitt [PDF]
 Tms Special [PDF]

Det finns ett antal runfonter att hämta gratis på internet. De flesta är dessvärre av undermålig kvalitet, både ur runologisk och typografisk synvinkel. Ett par bra fonter är Gullskoen och Gullhornet.

Om du är intresserad av en databas över de nordiska inskrifterna kan du gratis hämta Samnordisk runtextdatabas.